Publikovanie, tlač, písanie

Triedenie: podľa počtu inštalácií | podľa mena | podľa dátumu aktualizácie

 • PORTE PLUME

  Panel s nástrojmi, vďaka ktorému môžete vylepšiť svoje texty

 • MOTS

  Riadenie kľúčových slov a skupín kľúčových slov v SPIPe

 • SITES

  Riadenie stránok a syndikácie v SPIPe

 • RÉVISIONS

  Sledovanie zmien redakčných objektov

 • BRÈVES

  Správa noviniek v SPIPe

 • TEXTWHEEL POUR SPIP

  Správa typografie SPIPu s modulom TextWheel

 • FARBIČKY

  Rýchle úpravy z verejne prístupnej stránky.

 • ENLUMINURES TYPOGRAPHIQUES

  Plein de raccourcis pour la mise en forme !

 • ARTICLE PDF

  Convertir l’article affiché au format pdf

 • TLAČIDLÁ V TEXTE

  Tlačidlá na zmenu veľkosti písma

 • CKEDITOR-SPIP3-PLUGIN

  CKeditor pour SPIP3

 • ODT2SPIP

  générateur d’articles spip à partir de fichiers .odt

 • PORTE PLUME VŠADE

  Zobraziť Porte Plume pri väčšine textových polí

 • IMPRIMER DOCUMENT

  Obtenir une version imprimable des articles et des brèves...

 • PREKLAD MEDZI RUBRIKAMI

  Riadenie odkazov na preklad medzi rubrikami

 • COULEURS SPIP

  Des textes en couleur

 • DUPLICATOR

  Dupliquer une rubrique et son contenu

 • ONGLETS DANS LE TEXTE
 • GUILLEMETS TYPOGRAPHIQUES

  Correction automatique des guillemets, selon la langue

 • SPIPDF

  Générer des contenus sur mesure en PDF

0 | 20 | 40 | 60 | 80