SKONTROLOVAŤ PAQUET.XML

Táto stránka vám umožňuje vykonať formálnu kontrolu súboru paquet.xml s opisom zásuvného modulu. Ak sa nenájdu žiadne chyby, potom je váš súbor paquet.xml schválený a môžete ho bez problémov používať v zásuvnom module. V opačnom prípade postupujte podľa pokynov, aby sa chyby odstránili.
  • Skopírujte a vložte celý obsah súboru paquet.xml do textového poľa a spustite kontrolu.