گزارش يك خطا

اگر در نمايش يك پلاگين يا خود سايت خطايي ديديد، مي‌توانيد براي آدمين‌ها پيام بگذاريد. با توجه به ماهيت پيام، صفحه‌ و پلاگين معيوب را مشخص سازيد.
فرستادن پيام

Plugins SPIP
اين سايت تحت اسپيپ نسخه‌ي 3.2.0-dev SVN [23172] از پلاگين‌ها استفاده مي‌كند :