DEPOZITÁRE

5 depozitár(ov/e), 1220 zásuvný(ch) modul(ov) na serveri, 1590 dostupný(ch) balík(ov)

 • SPIP-Zone - Plugins

  • 1010 zásuvných modulov, 1275 balíkov
  • Aktualizovaný 25-04 22:24
  • http://plugins.spip.net/depots/principal.xml
 • SPIP-Zone - Grenier des plugins

  • 163 zásuvných modulov, 187 balíkov
  • Aktualizovaný 25-04 22:24
  • http://files.spip.net/grenier/archives_grenier.xml
 • SPIP-Zone - Core

  • 29 zásuvných modulov, 63 balíkov
  • Aktualizovaný 25-04 22:24
  • http://files.spip.org/core/archives_core.xml
 • SPIP-Zone - Externals

  • 18 zásuvných modulov, 18 balíkov
  • Aktualizovaný 25-04 22:24
  • http://files.spip.org/externals/archives_externals.xml
 • SPIP-Zone - Autres contributions

  • 47 balíkov
  • Aktualizovaný 25-04 22:24
  • http://files.spip.org/contribs/archives_autres.xml

Zásuvné moduly depozitárov sa automaticky aktualizujú každých 1 hodín.

Štatistiky využívania zásuvných modulov sa aktualizujú automaticky každý(ch) 7 deň (dní).